Referat fra fællesmøde med byggeudvalgene fra de to afdelinger den 19. september 2017.

2017 09 19 referat fra fællesmøde va 4 n og s