Fremtidens Rækkehuse står i Albertslund Syd

Renoveringen af Rækkehusene skaber mere plads og mere lys. Det bliver sundere at leve i boligerne og sjovere at være beboer. Masterplan Syd kortlægger renoveringsprojektet og garanterer ressourcerne til at bygge rækkehuse, der både bliver attraktive lejeboliger i dag, og står stærkt på fremtidens boligmarked. Der skal være plads til mangfoldighed, her lever unge familier og stærke ældre i et nabofællesskab.

Rækkehusenes renovering er omfattende. Den består af total facaderenovering, nyt tag, ændring fra krybekælder til terrændæk, nye køkkener, nye badeværelser og en glaskarnap, der udvider boligarealet med 8 m2. Herudover er der i forbindelse med renoveringen etableret nyt LED-belysningsanlæg og etableret fælles affaldssorteringsøer.

Renoveringen bliver gennemført på tre år og står færdige i sommeren 2015.

orangemand_web