Ideen bag Masterplan Syd

Albertslund Boligselskab, Vridsløselille Andelsboligforening og Albertslund Kommune har et fælles ønske om at renovere bydelen Albertslund Syd. Det er nedskrevet i partnerskabsaftalen for Masterplan Syd.

Det overordnede mål er at udvikle Albertslund Syd fysisk og socialt, så det også i fremtiden er et attraktivt boligområde for flest mulige.

Der skal i tide gennemføres renoveringsprojekter, så vi ikke risikerer, at området forslumrer. Planen for dette arbejde kaldes ”Masterplanen for boligrenovering i Albertslund Syd”.

Denne Masterplan for renovering i hele Albertslund Syd er udarbejdet udfra følgende grundideer:

  • Renoveringsindsatsen skal hænge sammen med de øvrige indsatser i området.
  • De mange forestående renoveringsprojekter bør planlægges, vurderes og besluttes i en fornuftig rækkefølge udfra både fysiske og sociale forhold – på tværs af boligorganisationer og boligafdelingers ejerforhold.

Masterplanen er således grundlaget for at udarbejde helhedsplaner og konkrete renoveringsprojekter for de enkelte delområder – primært opbygget og struktureret omkring de tre boligtyper i området: Gårdhusene, Rækkehusene og Etagehusene. Det skal understreges, at det er et administrativt udspil som skal drøftes med Landsbyggefonden og behandles politisk i både boligorganisationerne og Albertslund Kommune.

De samlede udgifter til gennemførelse af Masterplanen er foreløbig vurderet til ca. 1,5 milliard kroner. Projektet forventes at få omfattende støtte fra Landsbyggefonden og at strække sig over 10 år.